【Minecraft】シーランタン歌枠【#ときのそら生放送​】

【Minecraft】シーランタン歌枠【#ときのそら生放送​】

2021年4月15日 0 投稿者: chorizo_hololive.news

[Tokino Sora] – 光の旋律 (Hikari no Senritsu) (Acapella) / Kalafina

fbba722d975c97a59628282e87c0df0e 【Minecraft】シーランタン歌枠【#ときのそら生放送​】
b2b35ab7b1ad709b8ca07ccd31b8cc20 【Minecraft】シーランタン歌枠【#ときのそら生放送​】

[Tokino Sora] – 未練レコード (Miren Record) / 40mP

dc8ca3d6ab89401b45fa3f21bb94d919 【Minecraft】シーランタン歌枠【#ときのそら生放送​】
fe07e6aeaaa91b791bbe060e312db30e 【Minecraft】シーランタン歌枠【#ときのそら生放送​】

[Tokino Sora] – 愛言葉Ⅲ (Ai Kotoba Ⅲ) / DECO*27

Ryuji Shirokami

cc726e76e569fa4ef6b1bfbe602a1faa 【Minecraft】シーランタン歌枠【#ときのそら生放送​】
457d3316f406c797d1d17d093c084e8c 【Minecraft】シーランタン歌枠【#ときのそら生放送​】

【Minecraft】シーランタン歌枠【#ときのそら生放送​】

#ときのそら生放送#TokinoSora #Hololive #ときのそら